O mnie

Staram się skutecznie pomagać ludziom wykorzystując wszystkie posiadane umiejętności i zdobytą wiedzę. Zawsze łączę różne techniki – terapię manualną, bioenergoterapię i klawiterapię. Klawiterapia w połączeniu z wymienionymi metodami daje bardzo szybkie efekty. Ustępuje ból odkręgosłupowy, ból stawów i mięśni.

Pokazuję, w jaki sposób nasza psychika, samoocena, postrzeganie świata wpływa na nasz układ energetyczny. Uważam, że zaburzenia w ludzkim biopolu są spowodowane niemożnością wyrażania prawdziwego Ja, brakiem asertywności oraz strachem przed odrzuceniem przez środowisko, w którym żyjemy.

Od kilku lat studiuję fascynującą mnie TOTALNĄ BIOLOGIĘ . To jest ogniwo, które łączy ciało z naszymi emocjami. Każdy człowiek rodzi się ze zbiorem przekonań, nie rozwiązanych konfliktów rodzinnych, przynależnych do danego Rodu. Owe nieuświadomione konflikty rzutują na nasze życie. Nauka zajmująca się tymi zagadnieniami to EPIGENETYKA.

Moim zadaniem jest naprowadzenie klienta do uświadomienia sobie przyczyny choroby na poziomie emocji. Choroba jest emanacją w ciele, na poziomie fizycznym, naszych i rodowych nieuświadomionych konfliktów emocjonalnych. Opisał to dr Hammer w NOWEJ GERMAŃSKIEJ MEDYCYNIE. Połączenie tych wszystkich metod na poziomie Psyche i Somy daje wspaniałe efekty, a przede wszystkim dociera do źródła problemu. Precyzyjnie określa to stosowana przeze mnie diagnoza za pomocą urządzenia medycznego – analizatora kwantowego Healy.

Człowiek, pomimo jego bólu samotności i cierpienia jest złożonym i pięknym instrumentem.


Uprawnienia i pełnione funkcje:

  • naturopata, bioenergoterapeuta, klawiterapeuta, terapeuta manualny, konsultant totalnej biologii.
  • sekretarz zarządu Śląskiego Cechu Bioenergoterapeutów i Radiestetów w Rybniku
  • przewodnicząca Państwowej Komisji Ezaminacyjnej w Bioenergoterapii i Naturopatii