Cennik

Pierwsza wizyta czyli wywiad z zabiegami:
klawiterapia, BMS, terapia manualna, bioenergoterapia

300 zł

Kolejne wizyty i zabiegi

250 zł

Mikroskopowe badanie żywej kropli krwi, wraz z omówieniem

200 zł

Konsultacje Totalnej Biologii (około 2-6 godzin)

godzina 250 zł

Warsztaty Radykalnego Wybaczania
– prowadzone indywidualnie lub w grupie

600 zł

BMS (15 min)

80 zł

Klawiterapia (30 min)

150 zł

Badanie i diagnoza urządzeniem medycznym Healy

400 zł