Cennik

Pierwsza wizyta czyli wywiad z zabiegami:
klawiterapia, BMS, terapia manualna, bioenergoterapia

230 zł

Kolejne wizyty i zabiegi

180 zł

Mikroskopowe badanie żywej kropli krwi, wraz z omówieniem

150 zł

Konsultacje Totalnej Biologii (około 2-4 godzin)

500 zł

Warsztaty Radykalnego Wybaczania
– prowadzone indywidualnie lub w grupie

500 zł

BMS (15 min)

50 zł

Klawiterapia (30 min)

100 zł

Badanie i diagnoza urządzeniem medycznym Healy

300 zł