Uprawnienia i certyfikaty

 • Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej z zakresu bioenergoterapii
 • Zielarz fitoterapeuta
 • Dyplom Mistrzowski w dziedzinie naturopatii

 • Dyplom Mistrza bioenergoterapii

 • Kurs klawiterapii

 • Kurs energetycznej medycyny manualnej (kręgarstwo, chiropraktyka)

 • Mikroskopowe badanie żywej kropli krwi w jasnym i ciemnym polu

 • Kurs terapii BMS z tytyłem specjalisty

 • Kurs doskonalący z zakresu akupunktury metodą F-SCAN

 • Kurs trenerski z bioenergoterapii II stopień

 • Tytuł Eksperta bioenergoterapii

 • Kurs doskonalenia wiedzy i praktyki z zakresu biomasażu

 • Kurs refleksologii

 • Podstawy radiastezji

 • Seminarium „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”

 • Podstawy psychologii oraz kontaktu z pacjentem

 • Kurs opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych

 • Powołanie na wykładowcę PCUKD RADIUS

Script logo Script logo