O mnie

Zanim podejmiesz się leczenia kogoś, powinieneś najpierw go zapytać, czy jest gotów pozostawić za sobą wszystko to, co sprawiło, że zachorował - Hipokrates

Chcąc skuteczniej pomagać ludziom ukończyłam szereg państwowych kursów doskonalących.

Posiadam państwowe uprawnienia nadane przez Izbę Rzemieślniczą w Katowicach w zakresie
Mistrza Naturopatii i Bioenergoterapii.

W 2007 złożyłam egzamin przed komisją egzaminacyjną PCUKD „RADIUS” i uzyskałam tytuł Eksperta Bioenergoterapii.

Niosąc pomoc ludziom staram się wykorzystać wszystkie umiejętności i wiedzę, którą posiadam. Zawsze łączę różne techniki, czyli terapię manualną, bioenergoterapię i klawiterapię. Klawiterapia w połączeniu z wymienionymi metodami dają bardzo szybkie efekty w postaci ustąpienia bólu odkręgosłupowego, stawów i mięśni.

Prowadząc zajęcia z czakroterapii - energetycznym systemie człowieka - pokazuję w jaki sposób nasza psychika, samoocena, postrzeganie świata wpływa na nasz układ energetyczny. Uważam, że zaburzenia w ludzkim biopolu są spowodowane niemożnością wyrażania prawdziwego Ja, brakiem asertywności oraz strachem przed odrzuceniem przez środowisko, w którym żyjemy.

Służąc pomocą innym staram się pokazać, jak bardzo złożonym i pięknym instrumentem jest człowiek, pomimo jego bólu samotności i cierpienia.

Script logo Script logo